ARCHIVES

30 DAYS DOCUMENT “ONE DAY ONE SHOW” at FREE SPACE 3

31(wed) March

30 Japanese artists

An artist makes solo show a day. This is second version since the first show at Gallery 360 in 1996. This time the venue is "FREE SPACE 3" third floor at Kosuke Tumura's shop.

3.01 Keitetsu Murai
3.02 Joji Sato
3.03 Naoko Yamada
3.04 Shinichi Yanai
3.05 Kinuyo Hagiwara
3.06 Kazumi Hosono
3.07 Koichi Sakao
3.08 Tomoko Maezawa
3.09 Yukara Shimizu
3.10 Kosuke Tsumura
3.11 Takashi Yamauchi
3.12 Kyoko Nagashima
3.13 Mie Ikeuchi
3.14 Kimiaki Ishizuka
3.15 Harue Nishiyama
3.16 Yuichiro Ohmura
3.17 Sasaki
3.18 Midori Araki
3.19 Kayoko Kimura
3.20 Nobuyoshi Arai
3.21 Shingo Suzuki
3.22 Mitsuhito Wada
3.23 Atsuo Ogawa
3.24 Naohiro Ukawa
3.25 Amerikan Cherry
3.26 Maya
3.27 Takaaki Yagi
3.28 Akitsugu Maebayashi
3.29 Atsushi Nishijima
3.30 Katsumi Oomori
3.31 Document for the show & closing party at Gallery 360

one-day
  • one-day_text