SHOP

Shigeru Moroizumi / 諸泉茂 *Edition

Structure-10
  • SM06: ℃ – Structure 10
  • 150,000-
Structure-60
  • MS05: ℃ – Structure 6
  • 160,000-
Blue
  • SM: do-c Red & Blue
  • 100,000-
y
  • SMoroizumi03: ℃+Leaf
  • 30,000-
icho_2
  • SMoroizumi02: ℃+Ginko
  • 20,000-